top of page

Višnja Kosović rođena je 1958. u Brezju, na Majevici, u BiH. Kćerka je Pelke i Mihajla Davidovića. Gimnaziju je završila u Brčkom, Filozofski fakultet u Beogradu, a postdiplomske studije u Zagrebu. Od 1984. godine živi u Herceg Novom. Profesor je filozofije, logike i etike. Član je nekoliko evropskih asocijacija filozofskih udruženja, i književnih udruženja. Pored većeg broja filozofskih i naučnih radova, objavljenih kod nas i u inostranstvu, koautor je i nekoliko udžbenika iz filozofije i logike. Do sada je objavila tri zbirke poezije, jednu zbirku priča, i dvije knjige filozofskog aforizma, knjigu filozofsko - poetskih misli o ćutnji, prevedenu na sedam jezika. Većina njenih knjiga je nagrađena. Njeni radovi su prevođeni na njemački, ruski, francuski, italijanski, engleski, makedonski, bugarski i poljski jezik. Uvrštena je u više antologija i zbornika kod nas i u inostranstvu, kao i u Antologiju portreta pod nazivom PISMO.

 O MORU I KAMENU
 

~ Ljudi koji žive pored mora upućeni su na više događaja i više tajni. More se nikada ne može do kraja primiriti. Ono uvijek damara iskonskim damarima, i bliže je strastima nego razumu. More je jedna davno stasala strast, prije svake svijesti o grijehu i nedopuštenom. More poznaje strast, ali ne poznaje grijeh. More se u svojoj istrajnosti došaptava i nadgornjava sa kamenom.
 

O LEGENDI

 

-Legenda je za lakomislene samo iluzija. Za one umnije, ona je mudrost pritajena u poetskoj riječi. Za one koji imaju čežnjivo srce, legenda je nada i izazov...Nigdje duže ne boravi ljudska misao i ljudska želja kao u legendi. Legenda je magija riječi, i dokument ljudske misli i savjesti. Legenda je trajni obik postojanja i pamćenja. Ona daje šansu čak i istoriji.
 

KORAK
 

-Ostvaren je samo onaj čovjek koji uspije, ne samo da nađe ritam svog koraka, nego i da se nosi sa tim ritmom; koji uspije da ga taj ritam ne satre prije vakta.