top of page

AFORIZMI

AFORIZMI

FILOZOFSKI AFORIZMI, autor: VIŠNJA KOSOVIĆ

​O ČOVJEKU 

- Savremeni čovjek- zgodan, odan, prodan.
- Čovjek čuči i čeka čovječanstvo. Čovječanstvo sjedi i ne čeka čovjeka.
- Čovjek je svjetlost razložena kroz prizmu demokratije i ljudskih prava.
- Savremeni čovjek, umorio se od realnosti kao istorija od krvi: zato i čovjek i istorija sve češće plove po fikciji.
- Treba vjerovati u čovjeka i čovječnost makar toliko koliko vjerujemo u nesreću i ljudske slabosti.
- Čovjek na usamljenom mjestu najviše pripada samome sebi.
- Čovjek je kao mjesec; vješto krije svoju tamnu stranu.
- Ljudi su djeca koja su zaboravila da rastu.
- Robote, smiluj se čovjeku!

O LINIJI

- Linija često precrta čovjeka!?
- Kad prestaneš slijediti liniju ona se pretvara u omču.
- Kada se linija savije u udicu, čovjek je i mamac i namamljeni.
- Bila prava ili kriva, linija nema širinu.
- Nisam na liniji, smetaju mi vijuge.

O KARAKTERU

- Da bi bio ono što jesi, nauči gledati u svoje ožiljke i bore, i samome sebi smijati se u lice.
- Toplim srcem uvijek možeš zalediti neke svoje mane, i zagrijati i ohrabriti tuđe vrline.
- Hartijama od vrijednosti i od izmaglice, savremenom čovjeku modeluju lice.
- Treba poštovati ono čemu se drugi raduju.

O CIVILIZACIJI

- Naša civilizacija ima rep! – kažu oni koji joj sagledaše lice.
- Čovječanstvo ide krupnim koracima da bi skrilo posrtanje čovjeka.
- Civilizacija je porasla, neda se više dojiti i privijati na grudi.
- Opet smo između Prometejevog plamena i Sizifovog kamena, to nas globalizam kuje na vruće.
- Civilizacija nas bogato daruje; visokom modom i lažnom slobodom.
- Civilizacija vatreno napreduje, i Prometeju priteže okove.
- Civilizacija treba malog čovjeka. Lakše ga je upakovati.
- Čovjek je rep žrtvovao evoluciji, a glavu civilizaciji.
- Na repu smo civilizacije, branimo je od muva.

O VREMENU

- Da nije vremena, kako bismo čekali?
- Da li budućnost uvijek čeka da sadašnjost ostari?
- Praistorija je odustala! Istorija još čeka bolja vremena.
- Slabosti jednog društva i države, kao i jednog doba (vremena), mjere se rastojanjem između sramno bogatih i očajno siromašnih.
- Čovjeku je najteže savladati mladalačke strasti i ludosti svoga doba (vremena).
- Pratimo savremene tokove, stavljaju nam nove okove.
- Od roba do robota, to je put istorije.
- Sizif je kamenom udario budućnost po repu.

O EMOCIJAMA I MISLIMA

- Usijane glave lede sve oko sebe.
- Kada otrov zavisti sipamo po drugima, najviše trujemo sami sebe.
- Samo velika misao je pomirljiva misao, i ne posustaje pred životom.

O LEGENDI

- Legenda je trajni oblik pamćenja; ona daje šansu čak i istoriji.
- Legenda je magija riječi, i dokument ljudske misli i savjesti.
- U legendi najduže boravi ljudska misao i ljudska želja.

O POLITICI

- Nakljukano politikom moje vrijeme povraća istoriju.
- Gdje je politika učiteljica počinje se od najstarijeg zanata.
- Dirigovanje je na nivou. Traži se uvježbani glas naroda.
- Tajna političke moći: zatupiti masu i izoštriti grimasu.
- Između politike i života uvijek su masa i grimasa.
- Na najvišim granama su oni koji čupaju korijenje.
- Vrh nam je tup, a narod gazi po oštricama.
- Poslušnoj kapi sve su glave dozvoljene.
- Mute izvore, da bi lovili cijelim tokom.

O DEMOKRATIJI

- Da li je bolja zubata ili krezuba demokratija?
- Uh, što ti je demokrata! Široku nam omču stavio oko vrata.
- Između oštrog pogleda sudije i spretnog pokreta dželata razbaškario se život i demokratija.
- Kad demokratija spava, snovi se ostvaruju diktaturi.

bottom of page